"ಅಗ್ರಿಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಷಿಪ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ & ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಕೃಷಿ-ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣ" - ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೧೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ ಸಮಯ ಸಂಜೆ ೫ ಘಂಟೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗ್ಯಾಲರಿ

1 / 16

ಆರ್. ಕೆ. ವಿ. ವೈ ರಫ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಾರಂಭ

2 / 16

ಸಿ. ಐ. ಸಿ. ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

3 / 16

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು

4 / 16

ಪಾಲುದಾರ ಆರ್. ಎ. ಬಿ. ಐ. ಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

5 / 16

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಕಬ್ಬಿನ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು

6 / 16

ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್ ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರರು

7 / 16

ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಕೃಷಿಕ್-ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ

8 / 16

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ, ನವದೆಹಲಿ

9 / 16

ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

10 / 16

ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

11 / 16

ಸಿಐಸಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿಕ್-ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ದ ತಂಡ

12 / 16

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

13 / 16

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಭೆಯು, ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ, ಆನಂದ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಜರಾತ

14 / 16

"ನಿವೇದಿಯ ನಾವಿಕ" ಕೃಷಿ ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು

15 / 16

ಅತ್ತುತ್ಯಮ ನವೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೈ ಕುಮಾರ (ಫಾರ್ಮಿಟೋಪಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು

16 / 16

ಅತ್ತುತ್ಯಮ ನವೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಕ್ರೋಫ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್) ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು