ಚಿತ್ರಶಾಲೆ

ಚಿತ್ರಶಾಲೆ

ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ


ಆರ್ . ಕೆ . ವಿ . ವೈ ರಫ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಾರಂಭ


ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಸಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಕೋರುತ್ತಿರುವುದು


ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಸಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಂದ ಕೃಷಿ ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ


ಕೃಷಿಕ್ -ಕೃಷಿ ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು


ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ


ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ


ಆರನೇ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿನಿಮಯ


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಕಬ್ಬಿನ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.


ಒಂದನೇ ತಂಡದ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿನಿಮಯ


ಒಂದನೇ ತಂಡದ ನವೋದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ


ಎರಡನೇ ತಂಡದ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿನಿಮಯ


ಎರಡನೇ ತಂಡದ ನವೋದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ/h4>


ಕೆ.ಎಲ್.ಇ , ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಆರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿನಿಮಯ


ಮೂರನೇ ತಂಡದ ನವೋದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿನಿಮಯ


ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡದ ನವೋದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿನಿಮಯ

ಪ್ರದರ್ಶನ / ಕಾರ್ಯಾಗಾರ


ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್- ೨೦೧೯, ಬೆಂಗಳೂರು


ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನದ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ


ಯುಎಎಸ್ ಧಾರವಾಡದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾ. ಎಂ ಬಿ ಚೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕ್-ಎಬಿಐ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷ್' ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನಲ್ಲಿರುವ 'ಮೇಕರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್'ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು


ಕಿಸಾನ್ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ರಿ ಶೋ, ಪುಣೆ


ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ ಕೃಷಿಕ್- ಎಬಿಐ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ


ಕೃಷಿ ಮೇಳ-2020 ರ ಡೆಮೊ ದಿನ, ಕೃಷಿ- ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್, ಯುಎಡಿ, ಧಾರವಾಡ


ಕೃಷಿ ಮೇಳ-2020 ರಲ್ಲಿ ಡೆಮೊ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್- ಎಬಿಐ ನ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.


ಕೃಷಿ ಮೇಳ-2020 ರಲ್ಲಿ ಡೆಮೊ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್- ಎಬಿಐ ನ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.


ಒಂದು ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೃಷಿಕ್- ಎಬಿಐ, ಯುಎಎಸ್, ಧಾರವಾಡ.


ಕೃಷಿಕ್- ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟರ್, ಯುಎಎಸ್, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ರಾಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.


ಕೃಷಿಕ್- ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್, ಯುಎಎಸ್, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2020.


RABIನ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.


RABIನ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ, ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ದಿನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.


ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ. ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಜಿ ಅವರು ಕೃಷಿಕ್- ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್, ಯುಎಎಸ್, ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.


ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, IT & BT ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು ಡೆಮೊ ದಿನದಂದು ಕೃಷಿಕ್- ಎಬಿಐ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಕೃಷಿಕ್- ಎಬಿಐ ತಂಡ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ಸ್.


ಟೆಕ್‌ಭಾರತ್, 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್-ಎಬಿಐ ತಂಡ.


ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ-2022.


ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಿಸಾನ್ ಭಾಗಿಧಾರಿ ಪ್ರಥಮಿಕ ಹಮಾರಿ ಅಭಿಯಾನ.