ಕೃಷಿಕ್-ಕೃಷಿ ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಕೃಷಿಕ್-ಕೃಷಿ ನವೋದ್ಯಮ ಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ


ಡಾ.ಪಿ.ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ

(ಉಪಕುಲಪತಿ)


ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ವಸ್ತ್ರದ್
(ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ)
094481 94694


ಡಾ. ಪಿ.ಯು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್
(ಸಹ-ಪ್ರಧಾನ ಸಂಶೋಧಕರು)
098459 06301


ಡಾ. ವಿನಾಯಕ್ ಹೊಸಮನಿ
(ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ)
099169 11656


ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾಂಚನ್ ಧಾರವಾರ್
(ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)
095965 05777


ಡಾ. ಶ್ರೇಯಾ ಅಮರಾಪುರಕರ
(ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು – ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನೆ)
099642 54269


ಕುಮಾರಿ. ಸಲೀಮಾ ಅಳ್ನಾವರ
(ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಕರು)
094495 04240


ಸಂಜಯ್
(ಕಛೇರಿ ಪರಿಚಾರಕ)
089706 56380